وبینار تخصصی به مناسبت بزرگداشت هفته حسابداری برگزار گردید.

دانشجویان DBA

وبینار تخصصی به مناسبت بزرگداشت هفته حسابداری برگزار گردید.

وبینار تخصصی به مناسبت بزرگداشت هفته حسابداری

 

 در محل دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

به صورت online

 

  با سخنرانی  و حضور دکترعلی ثقفی ، دکتر رهنما رودپشتی،  دکتر رویا دارابی ، دکتر غلامحسین دوانی و 

 

دکتر ناصر پرتوی  

 

 و دبیرعلمی همایش سرکارخانم دکترصراف برگزار گردید.