رابطه محافظه كاري و نسبت قيمت بازار سهم به ارزش دفتري(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

رابطه محافظه كاري و نسبت قيمت بازار سهم به ارزش دفتري(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران

نتايج بيشترتحقيق هاي صورت گرفته در كشورهاي مختلف، حاكي از وجود محافظه كاري در گزارشگري مالي و تاثير اين ويژگي بر متغيرهاي مختلف مالي است. در اين تحقيق با توجه به اهميت نسبت قيمت بازار سهم به ارزش دفتري (P/B)،به بررسي رابطه و تاثير محافظه كاري سود بر اين متغير در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. براي اندازه گيري متغير محافظه كاري از تعريف باسو‌‌‌‍ و رابطه اين متغير با بازده سهم بهره گرفته شد. طبق تحقيق وي، حساسيت سود به بازده در شركتهاي داراي اخبار بد(شركتهاي با بازده منفي)از شركتهاي داراي اخبار خوب (شركتهاي با بازده مثبت) بيشتر است. بر اساس پيشينه تحقيق ،انتظار مي رفت در بورس اوراق بهادار تهران نيز بين محافظه كاري سود و نسبت (P/B) رابطه معكوس بر قرار باشد. اما نتايج آماري تحقيق ، حاكي از عدم وجود رابطه بين اين دو متغير در بورس اوراق بهادار تهران است. تفكيك اجزاء سود به تعهدي و نقدي وآزمون ارتباط بين محافظه كاري اجزاء سود و نسبت (P/B) نيز حاكي از عدم وجود رابطه بين اين متغير ها ست.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: