دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

چکیده :

نظریه محدودیت ها را نگرش منظم نوینی در فرایند تفکر می نامند. تمرکز برای بدست آوردن مشکلات سازمان فرآیند بهبود مستمر نامیده و مهمترین مرحله آن شناسایی محدودیت هاست. فلسفه اصلی نظریه  محدودیت،  استفاده بهینه از محدودیت ها و گلوگاه تولیدی است و فرضیه اساسی محدودیت ها این است که هر سازمانی می تواند با سه مقیاس مالی مانند عملکرد، سرمایه گذاری در موجودی ها و هزینه های عملیاتی، ارزشیابی و کنترل شود. هدف این نظریه بیشتر کردن عملکرد شرکت از طریق بهره وری از محدودیت های موجود در سیستم است و از آنجايي كه گلوگاه ظرفيت حقيقي كارخانه را معين مي كنند، لذا شناخت آنها اولين گام براي پذيرش تغييرات ناشي از نظریه محدوديتها خواهدبود. تاکید اصلي نظریه محدوديت بر افزايش بهره وري از طريق مديريت محدوديت و افزايش خروجي توليد يا دستيافت سازمان است. نظریه محدودیت ها معتقد است که هر سیستم لااقل دارای یک محدودیت می باشد و وجود محدودیت ها نشان دهنده ی توان،  برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش است .

واژگان کلیدی :نظریه محدودیت ، سیستم حسابداری عملکرد ، معیارهای عملکرد

شماره نشریه: 
51
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: