تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تحقیقات حسابداری مدیریت؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

در سالهای اخیر، دغدغه ها و نگرانی های بسیاری از درک و توسعه حسابداری و بکارگیری آن در محتوای محیط تجاری امروزی مطرح گردیده است و یکی از این موارد اساسی، انتقاد به مسیر تحقیقات معاصر برای جنبه های مهم مباحث جدید است. اکثر تحقیقات حسابداری مدیریت باید به دنبال این باید باشد که چه چیزی در اقتصاد سیاسی- اجتماعی رخ داده است و با شناخت دقیق محیط و جلوگیری از پراکندگی ایدئولوژیکی و متدلوژیکی، به آنچه که هم برای درک مفاهیم و هم برای اجرا در عمل ضروری است، توجه نماید. از این رو، در حسابداری مدیریت بطور فزاینده ای یکپارچه کردن نگرشهای مختلف تئوریکی و متدولوژی برای ایجاد دانش جدید و ترسیم مسیر جدید تحقیقات با پارادایم های مختلف تحقیق ضرورت دارد.
این مقاله به مباحثات اخیر در ادبیات حسابداری مدیریت برای افزایش دغدغه هایی در خصوص فقدان ارتباط و یکپارچگی بین پارادایم های تحقیقات پرداخته است. هدف این مقاله، مروری بر تحقیقات کیفی و اصول رهنمود برای مطالعات علمی در حسابداری مدیریت است. ابتدا، به ماهیت و اهمیت تحقیقات کیفی و نقش آن در توسعه تئوری پرداخته خواهد شد و یک نگرش وسیع انتقادی از ادبیات متدلوژیکی و تئوریکی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت ارائه می نماید. همچنین، این مقاله مشکلات مطالعات کیفی را بیان و پتانسیل آتی تحقیقات کیفی را برای پژوهش های حسابداری مدیریت مطرح می نماید تا بتواند به عنوان یک ابزار تحقیقی یکپارچه برای اعتبار دهی بیشتر برای تحقیقات در این حوزه بکار گرفته شود.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: