تاثير اصلاح استاندارد حسابداري شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شركت‏ها

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تاثير اصلاح استاندارد حسابداري شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شركت‏ها

چکیده:

در اواسط سال 1391 با اعمال تحريم‌ها و كاهش ارز حاصل از صادرات نفت، تنظيم بازار ارز توسط دولت غيرممكن و نرخ ارز مبادله‌اي جايگزين نرخ ارز مرجع گرديد و در پي آن معادل ريالي تسهيلات ارزي شركت‌ها چند برابر شد و اين تفاوت مي بايست به زيان تسعير ارز دوره منظور مي گرديد، در اين راستا سازمان حسابرسي در مرداد ماه 1392 با اصلاح استاندارد حسابداري 16 با لحاظ شرايطي، مجوز انتقال زيان تسعير ارز تسهيلات مالي ارزي را به بهاي تمام شده دارايي‌هاي ايجاد شده صادر نمود. در تحقيق حاضر بررسي شده است كه سرمايه‌گذاران، با اعمال استاندارد اصلاح شده، افزايش‌گزارشگري سود اين شركت‌ها را ‌به عنوان يك خبر خوب در بازار تلقي نموده يا اينكه اين امر را هموارسازي‌ سود و موجب ‌كمبود‌ نقدينگي‌آتي اين شركت‌ها پيش‌بيني كرده و آن را علامت مثبتي نمي‌دانند. بدين منظور با مقايسه ميانگين درصد تغييرات ارزش و حجم مبادلات سهام شركت‌هاي نمونه قبل و پس از اصلاح استاندارد حسابداري شماره 16 و اجراي آزمون ناپارامتري رتبه علامت ويلكاكسون مشخص گرديد: در بازه‌هاي زماني 21 و30 روزه ارزش‌ مبادلات ‌سهام بعد از اصلاح استاندارد  "  آثار تغییر در نرخ ارز"  نسبت به قبل‌كاهش‌ ‌یافته است و در بازه‌هاي زماني 21، 30 و 50 روزه حجم ‌مبادلات‌ سهام  بعد از اصلاح استاندارد  "  آثار تغییر در نرخ ارز" نسبت به قبل‌كاهش ‌یافته است.

شماره نشریه: 
27
فصل انتشار: 
سال انتشار: