بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آنها را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار می‌دهند. اطلاعات مربوط به اجزای سود مهم است و به پیش بینی سود آینده کمک می‌کند. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی آن، هدف این تحقیق بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سود حسابداری قابل تقسیم به دو جزء نقدی و تعهدی می‌باشد که در این تحقیق جزءنقدی سود به سه جزء(وجوه نقد نگه داشته شده در شرکت، خالص وجوه پرداختی (دریافتی) به سهامداران و خالص وجوه پرداختی (در یافتی) به بستانکاران ) تفکیک شده است.
نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که جزء نقدی نگه داشته شده در شرکت از سایر اجزای نقدی سود باثبات ترمی باشد و سود سال آتی را بهتر تبیین می‌کند، اما سهامداران ثبات این جزء را بیشتر از واقع تخمین می‌زنند و ثبات سایر اجزای نقدی سود را نزدیک به واقعیت پیش بینی می‌‌کنند.

شماره نشریه: 
10
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: