بررسی توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه های تعهدی سودهای گذشته

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه های تعهدی سودهای گذشته

تحقیقات پیشین انجام شده در رابطه با کاربرد اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکتها نتایج متفاوتی داشته است. این تحقیق توانایی اطلاعات حسابداری نقدی و اقلام تعهدی سود را در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. نمونه مورد مطالعه این تحقیق از میان شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی آنها طی سالهای 1380 تا 1385 در دسترس بوده انتخاب شده است. دو مدل رگرسیونی یک و چندگانه در ارتباط با جریانات نقدی و مولفه های تعهدی سود مربوط به دورهای گذشته و به منظور بررسی توانایی آنها در ارتباط با پیش بینی جریانات نقدی آتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای، جریانات نقدی گذشته و مولفه های تعهدی سودهای گذشته توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی را دارند. نتایج آزمون مدلها نشان می دهد که افزودن مولفه های تعهدی سود به مدل جریانات نقدی قدرت پیش بینی این مدل را افزایش می دهد.

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: