بررسي تأثير محافظه‌كاري بر پايداري سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسي تأثير محافظه‌كاري بر پايداري سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اين مقاله بررسي تأثير محافظه‌كاري بر پايداري سود است. دیچاو در سال 1994 بیان می دارد، که بهترین نوع مقابله درآمدها و هزینه ها، تطابق درآمدهای جاری با هزینه های جاری است. این در حالی است، که محافظه کاری به سبب شناسایی سریع تر زیان ها و کاهش ارزش دارایی ها، موجب می شود، بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری، مقابله شوند. چنين تطابق محافظه‌كارانه اي نوسان بيشتري را در سود ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود، سودها ناپايدارتر شوند. در این تحقیق فرض می شود، با افزایش محافظه کاری در گزارشگری مالی، از پایداری سود کاسته می شود. روش تحقيق اين مقاله، روش تحقيق نیمه تجربی است که براي بررسي و برآورد مدل كلي از تحليل پنلی استفاده شده است. نتايج آزمون‌هاي تجربي با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه اي متشكل از 155 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره 1377 تا 1386 حاكي از آن است، كه میان محافظه‌كاري و پايداري سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: