دكتر حسن همتي

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

دكتر حسن همتي

روند تغييرات در رويكرد استاندارد گذاري حسابداري و ضرورتهاي آن (با تاكيد بر ساختار تئوريك استانداردها)

استانداردهاي حسابداري همسو با تغييرات محيط تجارت و رقابت در جهان متحول مي شوند، استانداردها با رويكردهاي جديد پا به عرصه مي گذارند و در اين ميان تاكيد بر برخي مفاهيم (براي مثال مفهوم مربوط بودن ) و اصول (براي مثال اصل بهاي تمام شده ) دچار شدت و ضعف مي گردد، كشورها زير فشارهاي چند سويه از سوي نهادهاي بين المللي و از همه مهم تر فشار از سوي ذينفعان به سمت قبول استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) و همچنين تدوين استانداردهاي ملي با تاكيد بر رويكرد مبتني بر اصول(مفهوم) سوق داده مي شوند .

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها می باشد.